Printer-friendly version Send to friend

Vežbe zdravlja Norbekov

Kretanje može da zameni sve lekove na svetu, ali svi ti lekovi ne mogu da zamene kretanje!
 
Tokom psihofizičkih priprema vrhunskih sportista i kosmonauta u Moskvi od 1995. do 1999. godine, razradjen je sistem vežbi čiji su tvorci Mirzakarim Norbekov (istraživač, iscelitelj, osnivač Instituta za samoregeneraciju čoveka) i dr Larisa Fotina (kardiolog, specijalista za funkcionalnu dijagnostiku i profesor Medjunarodnog univerziteta za tradicionalnu medicinu). Njihov zajednički rad rezultirao je izdavanjem dve knjige Vrati zdravlje i mladost i Put u zdravlje i mladost.
 
Kasnije se njihov profesionalni put razdvojio, pri čemu su oboje paralelno nastavili samostalni rad šireći ovu izuzetnu metodu i pomažući hiljadama ljudi da vrate lakoću tela, nadju svoj oslonac, sigurnost u sopstvene snage i radost življenja.
Osnovni deo metode čine vežbe za kičmu i zglobove koje zbog svoje specifičnosti, jednostavnog izvodjenja i prilagodjenosti svim uzrastima, čine temelj izuzetne blagotvornosti po ljudsko zdravlje i opravdavaju naziv “ozdravljujući i podmladjujući sistem vežbi”.
 
Najme, redosled vežbi sa periferije tela ka centru obezbedjuje pokretanje limfnog sistema – što je bitan deo u procesu detoksikacije, tako da redovno upražnjavanje čisti organizam od nakupljenih toksina koji su najveći krivci za pojavu hroničnih bolesti i lošeg psihofizičkog subjektivnog osećaja.
 
Čisto mehaničko vežbanje ima ograničen efekat koji se svodi na rutinski trening tela što je efekat i kod drugih vežbačkih programa.
 
Specifičnost ovog sistema je u tome da je koncipiran na način koji je vezan za podizanje vibracija čitavog organizma. Tako visoke vibratorne karakteristika energetskog polja osobe u toku izvodjenja vežbi se memorišu u njegov energetski sistem i u ćelijsku memoriju tela. Često praktikovane vežbe na taj način dovode do brisanja niskih frekvencija za koje se zna da su generator bolesnih stanja. U telu visoki energetski potencijal zauzima dominirajuće mesto, a visoke frekvecije su ekvivalent fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja. Organizam se detoksikuje, regeneriše i podmladjuje.
 
Kompleks vežbanja obuhvata tri celine:
  1. Masaža biološki aktivnih tačaka lica (BAT). Dokazano je se u njima nalaze mnogo više receptora po jedinici površine u odnosu na ostale delove lica. Njihova aktivacija dovodi do oslobadjanja biološki aktivnih supstanci i do reflektornog pozitivnog delovanja na unutrašnje organe. Masažom BAT, organizam se inicijalno uvodi u optimalno stanje. Postiže se poboljšanje rad čulnih organa: vida, sluha i mirisa. Poboljšava se moždani krvotok i odliv limfe iz glave. Aktiviraju se strukture ispod moždane kore kao što su hipotalamus, hipofiza, limbički sistem od kojih zavisi sve što se odigrava u organizmu, čak i ponašanje i emocionalno stanje.
  2. Vežbe za zglobove. Kroz zglobove se neprekidno odvija proces razmena energije i informacije sa okolnom sredinom. Zglobovi su ulazna vrata za životnu energiju (ći, prana). Zglobovi su mesta gde se skladište toksini kao što se prljavština u potocima zaustavlja kad naiđe na oštru krivinu sa sporim tokom. Svaki zglob u energetskoj medicini ima i svoj psihološki ekvivalent . Na primer, ruke su vezane za realizaciju, kolena za ego, lakat za prihvatanje novih iskustava, ručni zglob za kretanje i lakoću.
  3. Vežbe za kičmu. Kičma je nosilac tela. Kroz nju teče reka energije glavnog zadnjeg meridijana. Dobro je poznato da od stanja kičme zavisi funkcionisanje skoro svakog unutrašnjeg organa čije upravljanje se obavlja preko nervnih kanala koji se nalaze u kičmi. Lako se može zamisliti do kakvih “kratkih spojeva” može doći i koje su njihove posledice ako se na kičmi pojave anatomske patološke promene ili teže energetske blokade.
 
Ako znamo da hrskavice izmedju pršljenova imaju sposobnos mnogo brže regeneracije nego što se ranije mislilo i ako smo svesni činjenice da prirodni oblik i gipkost kičme imaju ogromni značaj za celokupno zdravlje, redovno vežbanje garantuje fizičko i energetsko zdravlje tela a samim tim i kičmu kao jaku i stabilnu osovinu.
 
Sistem vežbi je organizovan na sledeći način:
 
  1. Početna  mala serija vežbi, 5 susreta u kraćim intervalima od 2-3 dana u kojima se vežbe savladaju. Svaki polaznik dobija  materjal kao pomoć u kasnijem samostalnom izvodjenju.
  2. S obzirom da grupno  vežbanje ima posebnu lepotu, organizovani su  povremeni termini u tu svrhu, za sve koji su za to zainteresovani. U tim susretima će se vežbe usavršavati i dopunjavati.