Printer-friendly version Send to friend

Kako nadmudriti bolest?

Da li je iko od nas bio poštedjen iznenadnog naleta bolesti, u sopstvenom slučaju ili kod najbližih? Verovatno niko.

Jesmo li nemoćni pred tim  naletom bolesti  ili ne?

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, zdravlje čoveka zavisi od:

  • lekarske intervencije -12%
  • ekoloških uslova  života i rada - 20%
  • genetskih faktora - 20%
  • načina života pojedinca - 48%

Ovi statistički podaci za nas znače samo jedno:  Naše zdravlje i isceljenje umnogome zavise od  lične odluke  da krenemo njima u susret, slobodno i u skladu sa prirodnim načelima, preduzimajući sve da do bolesti ne dođe.

Poslednjih godina, u preventivnoj kontroli se primenjuju funkcionalni testovi iz domena biofizičke medicine koji otkrivaju poremećaje u protoku energije i slabljenje unutrašnjih samoregulatornih  mehanizama,  mnogo pre nego što se bolest ispolji na fizičkom nivou (zapravo, bolest se otkrije kada ona još to nije u klasičnom poimanju te reči).

Aparaturne metode koje koristimo u ordinaciji (Imago-biorezonantni skener, kardiotahometar, kvantni analizator) otkrivaju i prate ovaj suptilni transfer patologije sa energetsko-biofizičkog  na  biohemijsko-organski nivo. To znači da one preko svojevrsnog skrining  (preventivnog)  testa omogućavaju:

  • funkcionalno skeniranje organizma u celini, detektovanje energetskih poremećaja i blokada slabih  polja organizma;
  • procenu nivoa rezervi organizma i svih njegovih bitnih regulatornih mehanizama;
  • sagledavanja  stepena  stresa i njegovog urušavajućeg dejstva na organizam;
  • određivanje biološke starosti organizma (tj. da li je organizam stariji ili mlađi od svoje hronološke starosti);
  • procenu  funkcionalnosti  energetskog  polja  (AURA), energetskih  centara (ČAKRI)  i energetskih  kanala unutar tela  (AKUPUNKTURNI  MERIDIJANI);
  • procenu deficitarnih stanja (minerali, vitamini)…

Ovakvom vrstom pregleda pacijent dobija mogućnost  da oslušne mudrost svoga tela i otkrije kako ono funkcioniše na najskrivenijim nivoima i sazna da li mu je i u kom delu potrebna pomoć, podrška ili prosto pažnja

Preventivni program